sadms.gif
log:daemon restart

--------------------------------------------------------------------------------
RESTART SAMBA DAEMONS
--------------------------------------------------------------------------------

Fermeture des services Winbind :[ OK ]
Démarrage des services Winbind :[ OK ]
Fermeture des services SMB :[ OK ]
Fermeture des services NMB :[ OK ]
Démarrage des services SMB :[ OK ]
Démarrage des services NMB :[ OK ]
--------------------------------------------------------------------------------
RESTART NSCD DAEMON
--------------------------------------------------------------------------------
Arrêt de nscd :[ OK ]
Démarrage de nscd :[ OK ]
[OK]